Bokföring

Cinclus Ekonomistyrning AB

Bokförings- och redovisningstjänster

 

Cinclus Ekonomistyrning AB vill skapa ett mervärde för kunden genom att erbjuda en helhetslösning, omfattande allt från verifikat till deklaration. Dessutom kan vi erbjuda hjälp och stöd vid ekonomisk planering, uppföljning och analys. Man kan enkelt uttrycka det så att Du får tillgång till "del i ekonomiavdelning".

 

Inom redovisningsområdet erbjuds bl a följande tjänster:

 

•Bokföring

 

•Månadsbokslut

 

•Momsdeklarationer

 

•Årsavslut/Bokslut

 

•Deklarationer

 

•Ekonomisk planering och budgetering

•Kalkylering

 

•Ekonomiska analyser

 

 

Redovisningen sköts med hjälp av standardiserad programvara. När så behövs, samarbetar Cinclus Ekonomistyrning AB med auktoriserad revisor.

 

Kontakt:

Cinclus Ekonomistyrning AB

Kvarnbo 16

752 65 Uppsala

070 - 768 68 69

E-post: info@cinclus.se

Copyright © All Rights Reserved