Utbildning

Cinclus Ekonomistyrning AB

Utbildning

 

Utbildning i affärsekonomi

 

För Dig med anställda medarbetare kan det vara en god investering att satsa på ekonomisk utbildning. Cinclus Ekonomistyrning AB kan erbjuda ekonomiutbildning med hjälp av företagsspel, utvecklade av Aspegren Idé AB.

 

Genom att beskriva företagets affärer med hjälp av ett spel kan man på ett pedagogiskt sätt beskriva vilka faktorer som påverkar affärsekonomin och där var och en kan förstå hur de kan bidra till att skapa ett överskott.

 

"Det är lättare att lära om man börjar med ett spel"

 

Företagsspelet kombineras med ett antal kalkylexempel där bakgrunden hämtas ur den egna verksamheten.

 

Konsulttjänster

 

En målinriktad ekonomisk uppföljning är viktig för att Du på ett enkelt sätt skall kunna se hur verksamheten utvecklas. Det är viktigt att på ett snabbt och enkelt sätt se hur de olika framgångsfaktorerna utvecklas.

 

Cinclus Ekonomistyrning AB kan hjälpa Dig med att utveckla ekonomistyrningen i företaget. Det kan ex.vis gälla teknik och rutiner för ekonomisk rapportering, nyckeltal och liknande.

 

Förutom utbildning, kan Cinclus Ekonomistyrning AB tillhandahålla bokförings- och redovisningstjänster.

 

Kontakt:

Cinclus Ekonomistyrning AB

Kvarnbo 16

752 65 Uppsala

070 - 768 68 69

E-post: info@cinclus.se

Copyright © All Rights Reserved